Ministerul Educaţiei

Ministerul Educaţiei este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului. Ministerul Educației organizează și conduce sistemul național de educație, formare profesională și cercetare științifică universitară, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate, și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate. Ministerul Educației, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.