Poliția Română prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității

Poliția Română este instituția specializată a statului care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și combaterea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii de drept, în condițiile legii.
Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității reprezintă structura de specialitate organizată în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române care coordonează activitatea de prevenire a criminalității la nivelul Poliției Române.