MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALECa organ de specialitate al administrației publice centrale, Ministerul Educației Naționale organizează și conduce sistemul național de educație, învățământ, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, proiectând, fundamentând și aplicând strategiile naționale în aceste domenii. În acest sens, Ministerul Educației colaborează cu parteneri ca: asociații reprezentative ale cadrelor didactice, studenților și elevilor, autorități ale administrației publice locale, mediul de afaceri și organizații neguvernamentale care susțin implementarea programelor educative.

maspex tedi Ministerul Educaţiei Ministerul Afacerilor Interne POLIȚIA ROMÂNĂ
Politica de confidentialitate.