Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării organizează și conduce sistemul național al educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării și exercită atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate. Ca organ de specialitate al administrației publice centrale, Ministerul Educației și Cercetării elaborează și implementează politica națională în domeniul educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării. Ministerul Educației și Cercetării are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al politicii în domeniul resurselor umane din sfera educației, formării profesionale, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.